Användarvillkor

Konsumenter

 

1. Allmänt

Serviceofferter drivs av Serviceofferter.se och tillhandahåller en digital förmedlings tjänst där konsumenter får hjälp att hitta tjänsteföretag genom att lämna in en förfrågan som sedan förmedlas till anslutna företag. Användarvillkoren tillämpas på Serviceofferters webbplats och mobila applikationer. Du som besökare och uppdragsgivare benämns som ”konsument” alternativt ”användaren”. Företag som är anslutna till Webbplatsen kallas ”leverantörer”. ("Konsumenter") beskriver vad de behöver för hjälp sedan sammanställer Serviceofferter informationen och förmedlar uppdraget till tjänsteföretag ("leverantörer"). Som konsument är det alltid kostnadsfritt att använda Serviceofferters tjänster och man förbinder sig aldrig till att välja någon av de leverantörer man kommer i kontakt med via Serviceofferter. Genom att lämna en förfrågan eller skapa ett konto hos Serviceofferter accepterar konsumenten Användarvillkoren (“Villkoren”) för användning av tjänsten.

 

2. Allmänna regler
Att följa svensk lag är en förutsättning när Serviceofferters tjänster används. Det finns en risk att du blir avstängd vid överträdelse mot dessa lagar och regler. Publicering av copyrightskyddat material, pornografi och främjande av droger är strängt förbjudet. Du får inte använda Serviceofferter för distribution av material som är olagligt eller olagliga aktiviteter som kan verka stötande. Exempel är hets mot folkgrupp, trakasserier, mobbing, intrång på copyrightskyddat material. Om du bryter mot dessa regler kan du bli avstängd och polisanmäld. Vid överträdelse kan vi rapportera till er ISP. Länkningar till sidor som innehåller olagligt material är inte tillåtet, och användaren hålls direkt som ansvarig. Alla försök till datorintrång kommer att polisanmälas. Det är inte tillåter att ladda upp filer som innehåller virus/koder och som kan skada webbplatsen eller andra besökare. Den information du lämnar om dig själv som konsument måste vara korrekt. Du måste ange de obligatoriska uppgifterna korrekt. (Förnamn, e-postadress och telefonnummer). Väljer du att fylla i övrig information måste denna också vara korrekta. Om en presentation inte är personlig kan denna komma att tas bort.

 

3. Användaruppgifter
Serviceofferter, är personuppgiftsansvarig och förvaltar användarens personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) . Användaruppgifter samt övrig kontaktinformation som anges på Serviceofferter ska vara korrekt. Vid registrering eller offertförfrågan så godkänner du att dina uppgifter lämnas till de företag som visat intresse för uppdraget. Detta görs genom att leverantörerna har möjlighet att köpa din kontaktinformation via förmedlingstjänsten Serviceofferter. Vi prioriterar alltid att skydda din integritet , därför är det endast ett begränsat antal personer (med särskild behörighet) som har tillgång till personuppgifterna. För att konsumenter ska kunna använda sig utav Serviceofferters tjänster och dess funktioner så är dessa uppgifter nödvändiga. Adressuppgifterna kan också komma att användas för kundanalyser, utveckling och riskhantering. Det kan bli aktuellt att Serviceofferter överlåter statistiska uppgifter från tredje man inom och utanför EU/EES för marknadsförings- och marknadsundersökningsändamål. Ett konto hos Serviceofferter kräver att Serviceofferter registrerar ditt namn, e-postadress och telefonnummer. Syftet med detta är att du som konsument ska kunna använda Serviceofferter och dess funktioner, samt att förhindra/underlätta spårning av överträdelse av de allmänna villkoren. Serviceofferter kommer inte att sälja vidare dina användaruppgifter till tredje part. Dock kan det förekomma att vi lämnar ut namn, e-postadress och telefonnummer till partners som vi samarbetar med. Detta med syftet att kunna förbättra av våra tjänster.

Görs förfrågningar i syfte att försämra och missleda Serviceofferters leverantörer utan intresse för att anlita ett företag har Serviceofferter rätt att, förutom att stänga av användaren, erhålla från användaren ett skadestånd motsvarande ett prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring eller om skadan är större än så, det belopp som skadan beräknas till.

 

4. Ansvar vid köp av tjänster via Serviceofferter.se
Serviceofferter är en förmedlingstjänst mellan konsumenter och leverantörer, därmed ska konsumenten och leverantören ta ansvar över alla överenskommelser som sker via tjänsten. Serviceofferter ansvarar inte för affärsöverenskommelser som sker via förmedlingstjänsten. Serviceofferter är inte del eller juridisk part i de affärsöverenskommelser som sker och därför också fri från ansvar och skyldigheter vid brist eller felaktigheter eller av tjänster via förmedlingstjänsten Serviceofferter, t.ex. missförstånd i avtal, oenigheter, utebliven leverans eller tvister. Användaren har ingen rätt att kräva Serviceofferter på ersättning för ekonomisk eller annan skada.


5. Immateriella rättigheter
Serviceofferter har rättighet att ändra, kopiera, visa upp och distribuera material som du publicerat. Bland annat offertförfrågingar i samband med marknadsföring av sidan, samt annonser utan skyldighet att betala ersättning. (Obs. Detta gäller inte vid privata meddelanden). Serviceofferter innehar de immateriella rättigheterna till text, bild, logotyp och övriga material och information som görs tillgängligt för användaren genom användningen av tjänsten även så den bakomliggande programkoden för tjänsten. Materialet ägs av Serviceofferter och är skyddat av upphovsrättslagen och andra immaterialrättsliga lagar som varumärkeslagen. Material och information får inte användas på annat sätt än den som sker vid normal användning av tjänsten.

 

 

6. Ändrade villkor
Serviceofferter förbehåller sig rätten att göra förändringar i villkoren om vi anser att det är nödvändigt eller om lagar och förordningar kräver detta. Det är användarens eget ansvar att regelbundet gå in och läsa villkoren. Om förändringar sker på ett betydande sätt kommer Serviceofferter att meddela detta till användarna. Fortsätter du att använda Serviceofferter anser vi att du godkänt våra förändrade villkor och regler.

 

7. Cookies
Serviceofferter utnyttjar cookies för att kunna hålla information om enskilda användares aktiviteter på sidan. En cookie är en liten textfil som lagras på din dator när du besöker en webbplats. Cookies används för vissa funktioner som förbättrar vår webbplats för användaren eller ger oss statistik om användandet av vår webbplats. Vi sparar ingen personlig information via cookies. Statistiken kan inte kopplas ihop med dig som person. Information om besökaren kan inte spåras av Serviceofferter via cookies. Informationen kan komma att användas till:

att verifiera påloggning.
att automatiskt fylla i formulärfält för användaren vid återbesök till Serviceofferter.se
att kontrollera samt identifiera användaren vid aktivitet på Serviceofferter.se (session cookie).

Vi använder Google Analytics som är Googles analysverktyg vilket hjälper oss att förstå hur våra besökare använder våra tjänster. Programmet kan använda cookies för att samla in information och rapportera användningsstatistik för webbplatser utan att enskilda besökare kan identifieras.

 

8. Tillämplig lag

Tvister med anledning av dessa användarvillkor ska avgöras i allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans. Svensk lag ska tillämpas.

Kontaktinformation till Serviceofferter:

info@Serviceofferter.se

Användarvillkor för konsumenter senast uppdaterad 2021-10-31.